< Tillbaka <
Info om rote

Stora Åby

Torp

Torpnummer

SR-00-0985

Rote

Stora Åby

Rotegård 1

Stora Åby

Mantal 1

½

Rotegård 2

Åbyqwarn

Mantal 2

½

Rotegård 3

Waxäng

Mantal 3

½

Rivet

X

Socken

Toresund

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1001, år 1688 — 971 och from 1710 — 985.

Rotens sammansättning år 1686:
Stora Åby — Hans 1/2 Mantal. Huvudrote
Åbyqwarn — Erich Olofsson 1/2 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Stora Åby — Herr Överste von Essen 1/2 mtl. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet
Åbyqwarn — Nills, utan mtl, står för 1/2 mtl. Hjälprote. Possessor: Infanteriet
Waxäng — Amiral Örnfeldt 1/2 mtl. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet

Enligt K.Majt:s Nådiga förordning af d 26 Maji 1778, Kongl. Krigs- och Kammar Collegii bref d 11 juni s.å. samt Herr Baron och landshöfdingens i anledning deraf utfärdade ordres d 13 juli berörde år, är motstående hemman Åbyqwarn under Björkeby befriadt från Roteringsbesväret och kommer i dess ställe att svara, nemligen Jätteberg i Thoresunds sn för 1/8 mtl och Stora Nora i Ytter Enhörna sn för 1/2 mtl.

Roten vacant till Statsverket 1793-05-27 — 1803-10-01.
Infl från Turinge Rustm Carl Boberg m familj. Bodde å torpet 1796–97. Utfl t Mariefred.

Torpbesiktning 1869-04-27: “Ugnen behöfver hvälvas om. Wästra förstukarmen mycket dålig. Dörrkarmen emellan förstugan och stugan mycket dålig. Förstugugolfvet behöfver omläggas. Takpanel fattas i förstugan. Bräderna på östra sidan af taket förstörda af röta. Ny syll på östra sidan af taket behöfver inläggas.
Fähuset: Skullvirket utdömt 1863 men ännu icke reparerat.”

Byggnaderna auktionerades bort för rivning i nov. 1915.

Soldater vid detta torp

Anders ORRE
Tidigare Tråssdräng för 25:te Tältlaget. Uppå Herr Överste von Essens order transporterad till nr 944. Vakant till 1833.
>
Carl Emil LINDER
Inflyttad från Sveddet 1890-11-07, utflyttad till Sandvik, Sallösa 1911-10-24.
>
Carl Fredrik ÅR
Inflyttad från Åby 1856.
>
Carl Gustaf ÅBERG
1807 sjuk å lazarett i Altesfehr. Vistades i hemorten 1809-07-25.
>
Carl STRÖM
Inflyttad från Kärnbo 1812. GM -26: "Sjuk på roten. Får avsked såsom obotlig."
>
Erick ÅRRE
Lejd av företrädaren.
>
Gustaf Adolf von FUHRMAN
>
Johan ÅGREN
GM -78: Klagar på sin rote, har nu vederbörande skaffat bok. GM -83: "Om ej roten sedan så länge blivit klagat gör Karlen rätt återlämnar Karlen sin lega och får taga annan rote." 1789 sjuk i Tavastehus. 1790 " [...]
>
Jonas FRIBERG
Rymde i Pommern. Roten vakantsatt.
>
Lars Petter ÅSTEDT
Inflyttad från Överselö 1861, utflyttad till Sveddet, Björkeby 1883. Tog torpet Lindal under Ulriksberg 1885-11-14. Flyttade till Ådalen, Solö, Fogdö.
>
Lars ÅRRE
Antagen i Strängnäs. Skinntröja, Musqvet, Bantler och all tillbehör förlorat. Är illa blesserad i vänstra handen. Allt i slaget vid Helsingborg 1710-02-28.
>
Matz / Matthis ÅMAN
Kan läsa.
>
Otto Reinhold von ESSEN
Avanc. till Int-Furir 1744-02-28 vid V. Rek. Komp. Åtnjuter här rotelön. Har 1745-09-10 undfått Sergeants karaktär och 1746-06-21 befordrad till Furirs indelning vid Övlt:s komp.
>
Pehr ORRE
Karlen god. Gillas.
>
Pehr ÅHR
Inflyttad från Åker 1828. GM -42: sjuk å sjukhus. GM -55: "Begär och får för sjuklighet enl lbt med anmälan till underhåll på expektans. Tjänt utmärkt väl." Utflyttad till Björkeby 1855.
>
Per ORRE
- 18: Har Krut- o. Smörjehorn sedan sista GM. Fått ingen kappa. Ny råck vid roten. All övrig mundering och gevär borta med karlen. Absenterat ifrån Wästra Edet 1718-02-18.
>
Per ÅRRE
>
Petter HALL
>