< Tillbaka <
Info om rote

Åkerby

Torp

Torpnummer

SR-00-0984

Rote

Åkerby

Rotegård 1

Åkerby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Stenby

Mantal 2

3/4

Rotegård 3

Stenfasta

Mantal 3

1/4

Rivet

X

Socken

Toresund

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1005, år 1688 — 975 och from år 1710 — 984.

Rotens sammansättning år 1686:
Åkerby — Per Andersson 1 Mantal. Huvudrote
Stenby — Mårten 3/4 Mantal. Hjälprote
Stenfasta — Erich 1/4 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Åkerby — Maria Restena 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Donerat
Stenby — Anders 3/4 Mantal. Hjälprote
Stenfasta — Nills 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Ant. vid torpbesiktning 1869-04-27: “Ugnen obrukbar. Spiseln mycket dålig. Halfva golfvet murket. Logkistan: Tilldömda reparationer sedan 1866 ännu ej verkställda. Tegel söndriga på såväl stugu- som logtaken.”
Torpet revs omkring 1950.

Soldater vid detta torp