< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0982

Rote

Kumla

Rotegård 1

Kumbla

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Wretha

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Gijrista

Mantal 3

1/2

Socken

Toresund

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1010, år 1688 — 981 och from 1710 — 982.

Rotens sammansättning år 1686:
Kumbla — Niels 1/2 Mantal. Huvudrote
Wretha — Johan 1/2 Mantal. Hjälprote
Gijrista — Mats 1/2 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Kumbla — Erik 3/8 mtl, står i roten för 1/2 mtl. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet
Wretha — Olof 1/2 mtl. Hjälprote. Possessor: Donerat
Gijrista — Lundberg 1/2 mtl. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet

Torpbesiktning 1869-04-27: “Ingen anmärkning.”

Husf.h.l. 1871 – 75 “Wreta ST”

Soldater vid detta torp

Abraham LIMAN
Står i GM-rullan -19 som Ersson o. i GM -28 som Andersson. 1 svart halsduk, gula strumpor, bantler med taska, kruthorn, smörjhorn och fängnålar under marschen ur Norge borta.
>
Anders GRAAN
GM -18: har krut- o. smörjhorn sedan sista GM. Avancerat till Corporal vid nr 1026.
>
Anders LIJMAN
Död under arbetskommendering å Stockholms Slott. Vakant.
>
Anders NYQVIST
Inflyttad från Stockholm 1856. GM -76: Kasseras för dåligt uppförande. (Ofta bestraffad för fylleri.); Soldaten och hustrun av pastor varnade för oenighet 1887-08-14. Utflyttad till "socknen" 1876. Inflyttad fr [...]
>
Carl Erik KUMLIN
Inflyttad från Stenby, Toresund 1876. Dödsdatum kan var 1882-08-26.
>
Carl LIMAN
>
Erich BERG
>
Erich BERG
Å nr 976 heter soldaten Gran.
>
Fredrik Anders KULA
Inflyttad från Qwicksta 1807. 1809-07-25 "vistandet obekant. Bör efterlysas, då han bevisligen från Åland är återkommen." Fam. borta i Husfhl. 1809.
>
Fredrik KULA
Från 1808 Vargeringskarl för nr 1014 och nr 1015. GM -26: Blesserad vid Leipzig. Får avsked med underhåll. Medaljen St. Georgs Korset Stora Classen.
>
Johan Albert KUMLIN
Inflyttad från Länna 1883. Utflyttad till Härad 1895-09-27.
>
Johan Eric BASK
Inflyttad från Baggbohl 1827.
>
Jonas FROSTRÖM
Kan läsa. 1759 och 1768 sjuk i kvarteret. GM -78: bräcklig, avskedas.
>
Karl Alfred KUMLIN
Inflyttad från Strängnäs landsförs. 1895-12-02. GM 1903-09-09: Avsked utan underhåll. Utflyttad till Waxäng 1903-11-06.
>
Nils LIJMAN
Rymt. Vakant.
>
Peter KUHLMAN
Inflyttad från Gnesta 1779. GM -06: Gammal, bräcklig, får avsked. Utflyttad till Kumla 1806.
>
Staffan LIMAN
Född i Finland. Kan finska. GM -44: Står för NummerSoldat vid Kymmenegårds Regemente, dit Karlen bör sig återställa. Roten bliver således vakant. Sjuk.
>
Thomas GRAN
Erhöll soldatnamnet 1688.
>