< Tillbaka <
Info om rote

Geresta

Torp

Torpnummer

SR-00-0980

Rote

Geresta

Rotegård 1

Girista

Mantal 1

1

Rotegård 2

Giesta

Mantal 2

1

Rivet

X

Flyttat

X

Socken

Toresund

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 998, år 1688 — 968 och from år 1710 — 980.

Rotens sammansättning år 1686:
Gijrista — Lars Jonson 1 Mantal. Huvudrote
Gijrista — Johan 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Girista — Matz 1 Mantal. Huvudrote
Giesta — Pehr 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Roten vakant efter 1894-12-14

Torpbesiktning 1869-04-27: “Muren mellan stuga och kammare samt spiseln alldeles sönderfallen. Taket nerfallet. Logtaket behöfver täckas.”

Torpet hitflyttat 1912.

Soldater vid detta torp