< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0979

Rote

Gesta

Rotegård 1

Gesta

Mantal 1

½

Rotegård 2

Gesta

Mantal 2

½

Rotegård 3

Gesta

Mantal 3

½

Socken

Toresund

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1003, år 1688 — 973 och from år 1710 — 979.

Rotens sammansättning år 1686:
Giesta — Måns 1/2 Mantal. Huvudrote
Giesta — Hans 1/2 Mantal. Hjälprote
Giesta — Jöns 1/2 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Gesta — Nills 1/2 Mantal. Huvudrote
Gesta — Jonas 1/2 Mantal. Hjälprote
Gesta — Anders Jönsson 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Kronan behållet

Torpbesiktning 1869-04-27: “Ugnen fullkomligt obrukbar. Stugu- och förstugudörrarne dåliga.”

Från 1921 heter ST “Bellevy”.

Soldater vid detta torp