< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0978

Rote

Stickberga

Rotegård 1

Stickeberga

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Stickeberga

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Giesta

Mantal 3

1/2

Socken

Toresund

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1004, år 1688 — 974 och from år 1710 — 978.

Rotens sammansättning år 1686:
Stickeberga — Jöns 1/2 Mantal. Huvudrote
Stickeberga — Anders 1/2 Mantal. Hjälprote
Giesta — Anders 1/2 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Stickeberga — Änkan 1/2 Mantal. Huvudrote
Stickeberga — Olof 1/2 Mantal. Hjälprote
Giesta — Änkan 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Kronan behållet

Vacant till Statsverket 1794-12-24 — 1804-10-17

Lönefyllnad åt underofficer 1823-10-02 — 1832-12-31 (bl a förare Ljungqvist);
Lönefyllnad år underofficer (1832-12-31) 1833-01-01 — 1838–05-09

Torpbesiktning 1869: “Golfvet i stugan dåligt och otätt. Takpanel i förstugan fattas. Fähuset: Östra gafveln och båda långsidorna behöfva brädfodras.”

Soldater vid detta torp

Anders BERGMAN
Gift. Efterl. hustru Beata Christina Hedbeck f. 1755-08-14.
>
Anders KRUT
GM -23: får avsked för ofärdighet enligt läkarbetyg.
>
Eric WRET
1739 kommenderad på Fregatten Drottningholm. GM -50: sjuk i staden, har huggit stortån av sig, kan ej marchera, får avsked. Kan läsa.
>
Ernst Wilhelm TÖRNER
Vid I 2 1896-10-28 -- 1900-10-28. Korpralskola 1899. Inflyttad från Kgl Göta Lifg. 1900-12-01. Utflyttad till Stentomta, Södertälje.
>
Frans Gustaf SVANBERG
Inflyttad från Turinge 1850. Tidigare 4 år vid Svea Livgarde. 1859 sjuk å regementets sjukhus. Interimsavsked 1859-09-17.
>
Frans Oscar PETTERSSON
1869 ställes på 1 års förbättring för sjuklighet (förtätning i ena lungan). Interimsavsked 1870. Utflyttad: "Å socknen skriven."
>
Johan / Jonas BERGMAN
1789 sjuk i Tavastehus.
>
Johan Eric STRÖM
Inflyttad från Berga 1841.
>
Johan Petter BROMS
Inflyttad från Kärnbo 1808. GM -17: får avsked för obotlig skada i högra armen som han erhållit vid Göta Kanal.
>
Johan STICKBERG
Tidigare namn Giös. Erhållit namnet Stickberg 1763. Roten vakant.
>
Nils RUDIN
Hustru: Lisa; barn: Johan, Nils och Brita.
>
Olof GIÖS
"1688 Skinböxorne Casseras".
>
Olof GÖÖS
Soldatson. Antagen i Leggesta. "Fängnålar förlorat på Marschen" (till Helsingborg 1710). GM -18: Har smörjehorn sedan sista GM. GM -19: sjuk hemma på roten.
>
Pehr STARE
Gift. Utflyttad till Åkerby.
>
Per Johan FALL
Inflyttad från Toresund 1870. Avsked "med rätt att kvarstå till 1900-10-01. Utflyttad till Sallösa, Toresund 1900-10-24. Gift.
>