< Tillbaka <
Info om rote

Löfnäs

Torp

Torpnummer

SR-00-0977

Rote

Löfnäs

Rotegård 1

Giesta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Berga

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Carlkulla

Mantal 3

1/8

Rivet

X

Socken

Toresund

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1008, år 1688 — 979 och from år 1710 –977.

Rotens sammansättning år 1686:
Giesta — Enkian 1 Mantal. Huvudrote
Berga — Jöns 1/2 Mantal. Hjälprote
Carlkulla — Per 1/8 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Giesta — Jöns 1 Mantal. Huvudrote
Berga — Pehr 1/2 Mantal. Hjälprote
Carlkulla — Pehr Lundberg 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Kronan behållet

Krigs Collegii skrift 1779-11-23, grundad på Kgl. Majts skrivelse 10-12 s.å., är roteringen flyttad från Gesta till Löfnäs.
Bestående roten av: Löfnäs 3/4 mantal och Berga 1/2 mantal

Huvudrote bl a 1778 — Hista, huvudrote bl a 1789 Stora Mora

1744, 1750, 1778 — Hista, 1789 — Stora Mora

Antecknat vid torpbesiktning 1869: “Fönstren hafva blyinfattning. Förstugubron något bristfällig.”

Soldater vid detta torp