< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Solbergatorp

Torpnummer

SR-00-0974

Rote

Hällby

Fastighetsbeteckning

Hällby 4:6

Rotegård 1

Helleby

Mantal 1

½

Rotegård 2

Ahledahl

Mantal 2

½

Rotegård 3

Bråtorp

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Kärr

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Sörtorp

Mantal 5

1/8

Kvar

X

Ladugård

X

Källare

X

Övrigt

X

Trädgård

X

Brunn

X

Socken

Taxinge

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 600, år 1688 — 1031 och from år 1710 — 974.
(Nr 600″ finns också i Övlts Compagnie 1686 som dess lägsta nummer.);

Rotens sammansättning år 1686:
Helleby — Lars 1/2 Mantal. Huvudrote
Ahledahl — Jeffred 1/2 Mantal. Hjälprote
Bråtorp — 1/8 Mantal. Hjälprote
Kärr — 1/8 Mantal. Hjälprote
Sörtorp (Kärnbo) — 1/8 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Helleby — Pehr 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Donerat Jungfru Maria von Nummers
Ahledahl — Anders 1/8 Mantal, står i roten för 1/4 mtl. Hjälprote
Bråtorp — Lars utan mantal, står i roten för 1/8 mtl. Hjälprote
Kärr — Olof utan mantal, står i roten för 1/8 mtl. Hjälprote
Sörtorp (Kärnbo) — oskattlagt, står i roten för 1/8 mtl. Hjälprote. Possessor för samtliga: Kronan behållet

Roten vakant 1743-07-04 — 1747-05-18

Uppgifter från nuvarande ägare; Rolf Klangebjer 2003-01-29:
Torpet väl bibehållet exteriört, kopplade fönster är monterat.
Järnspis och spiskåpa kvar, bakugn delvis kvar.
Ladugård, gris- och hönshus finns kvar, delvis ombyggda för nya funktioner. Jordkällare kvar i ursprunligt skick.
Tomtareal 10 400 kvm, fördelad på äng, trädgård och skog.

Soldater vid detta torp