< Tillbaka <
Info om rote

Hällby Älggården

Torp

Torpnamn

Älggården

Torpnummer

SR-00-0973

Rote

Hällby

Fastighetsbeteckning

Hällby 4:5

Rotegård 1

Hälleby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Hälleby

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Långängen

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Murmästartorp

Mantal 4

1/8

Socken

Taxinge

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 599, år 1688 — 1030 och from år 1710 — 973.

Rotens sammansättning år 1686:
Helleby — Johan 1/2 Mantal. Huvudrote
Helleby — Enkian 1/2 Mantal. Hjälprote
Långengen och Trägårdtztårpet 1/4 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Hälleby — Lars 1/2 Mantal. Huvudrote
Hälleby — Johan 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Donerat Jungfru Maria von Summers
Långängen — Pehr utan mtl, men står för 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet

Trägårdstorp, som här varit indelt för 1/8 mantal, ligger nu öde och är istället efter undersökningen i Compagniet år 1728 uppkommit
Murmästartorp — oskattlagt 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Gripsholms Ladugård

Soldater vid detta torp