< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0972

Rote

Lermyra

Rotegård 1

Lermyra Och Swartbro

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Ekebäcken

Mantal 2

1/8

Rotegård 3

Sigglöth

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Skäggetorp

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Ede

Mantal 5

1/4

Socken

Taxinge

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 594, år 1688 — 1024 och from år 1710 — 972.

Rotens sammansättning år 1686:
Lermyra — Per 1/4 Mantal. Huvudrote
Ekebäcken — Olof 1/8 Mantal. Hjälprote
Såglöth — Lars 1/8 Mantal. Hjälprote
Åhrbytorp — Olof 1/4 Mantal. Hjälprote
Siggetorp — Erich 1/4 Mantal. Hjälprote —- 1688 Skäggetorp

Rotens sammansättning år 1728:
Lermyra och Swartbro — Fru Fletwod 1/4 Mantal. Huvudrote
Ekebäcken — Johan 1/8 Mantal. Hjälprote
Sigglöth — Anders 1/8 Mantal. Hjälprote
Siöwreta — Olof 1/4 Mantal. Hjälprote
Skäggetorp — Pehr 1/4 Mantal. Hjälprote
Ede — Joen utan Mantal, men indelt för 1/4 Mantal. Possessor för samtliga: Kronan behållet

Roten vakant 1743-08-18 — 1750-02-16

Roten vakant 1762-01-02 — 1776-06-28

Soldater vid detta torp