< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0964

Rote

Skogkvarn

Rotegård 1

Skougqwarn

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Staftorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Marietorp

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Wiggby

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Kiärrholme

Mantal 5

1/8

Rotegård 6

Wreta

Mantal 6

1/8

Socken

Ärja (Åker)

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 – 968, 1688 – 939, fr o m 1710 – 964.

Rotens sammansättning år 1686:
Skogqwarn — Joen, 1/4 Mantal. Huvudrote.
Staftorp — Johan, 1/4 Mantal. Hjälprote.
Marietorp — Lars Matzon — 1/4 Mantal. Hjälprote.
Östersäter — Hans, “Een Stugu”, Hjälprote.
Wiggeby i Strängnäs sn, 1/4 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Skougqwarn — Pehr, 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor. Kronan.
Staftorp — Jonas, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Lands Staten.
Marietorp — Comminister Abraham Persson, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan.
Östersäter “Een stugu”, warit roten till hielp anslagen. Men vid undersökning i Compagniet år 1728 finnes samma vara anslagen till rotens soldattorp.
Wiggby, Strängnäs sn — Erik, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru M Stierneroos.
Kiärrholme 1/8 Mantal och Wreta — Måns 1/8 (Strängnäs sn), står i rote tillhopa för 3/8 Mantal. Hjälprote.
Possessor: Fru M Stierneroos.

Soldater vid detta torp

Anders EKSTAM
Återkom från rysk fångenskap och här insatt. (Soldat sedan 1780). Medalj för tapperhet i fält vid Keltis baracker. 1802 kommenderad till Drottningholm.
>
Anders LOSTRÖM / LÖFSTRÖM
Var i tjänst 1778.
>
Anders STABERG
Karlen god och gillas. 1741 kommenderad på Galéer-Esquadern.
>
Anders STAF
Avförd ur regementets rullor för stöld.
>
Carl Gustaf PANTZAR
Enl husförhörslängd 1872 född i Frustuna 21/11 1845?
>
Carl Gustaf TÖRNBLOM
GM-55: Ogillas såsom oduglig till krigstjänst sedan han enligt läkarbetyg genom våda förlorat vänstra handen efter antagandet. Tjänt väl.
>
Carl Johan HOLM
GM-51: Anmäles såsom skadad i vänstra armen. Ställes på 1 års förbättring.
>
Eric SKOUG
GM-33: Karlen bräcklig och svag, begär och får avsked varmed roten är nöjd. Fängnålar borta, troligen vid Stäket 13/8 1719.
>
Erich NILSSON
>
Johan STAFBERG
1760-61 kommenderad vid Pontonjär-Staten. GM_63: Gammal, sjuklig och svag, får avsked.
>
Jöran SKOUG
Drunknat i slutet av år 1715.
>
Karl Gustaf WENNER
Corporal 28/1 1878. Enl husförhörslängd 1871 född i Sunne Värmland. 1876 kommenderad till Karlsborg. GM-03: Avsked med underhåll men skyldig kvarstå i tjänst till 27/10 1903.
>
Lars Erik PANTZAR
Avskedsbetyg: "Troget och utmärkt väl förhållit".
>
Nils SKOG
GM-23: Får avsked för brännsår i ena armen. Avsked med rotens medgivande.
>
Olof Petter SKOG
GM-39: Kommenderad till Långholmen. GM 14/6 1842: Rymd och efterlyst.
>
Olof SKOG
>
Olof SKOUG
Död i Quarteret Ottarp.
>
Oluf SKOUG
Lejd av Erich Nilsson. 1690 sjuk hemma.
>