< Tillbaka <
Info om rote

Näs Grinden

Torp

Torpnamn

Grinden

Torpnummer

SR-00-0096

Rote

Näs

Rotegård 1

Åkra

Mantal 1

1

Rotegård 2

Nääs

Mantal 2

1

Socken

Bärbo

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 495, år 1688 — 145, fr o m 1710 –96.

Rotens sammansättning år 1686:
Åkra — Jöns. 1 Mantal. Huvudrote. Possessor 1688: Eric Sparres arvingar.
Nääs — Olof. 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Åkra — Herr Berckner.
Nääs — Nils.
Possessor för ovanstående: Berckner.

Everts anteckningar:
Nu sommarstuga. Tillbyggd förstuga. Innerväggen troligen flyttad — kök och rum lika stora. Torpet ligger på bördig mark. Inga uppbrutna stenar syns till. Inga stengärdsgårdar.

Soldater vid detta torp