< Tillbaka <
Info om rote

Järsta

Torp

Torpnummer

SR-00-0958

Rote

Järsta

Rotegård 1

Järsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Brplöth

Mantal 2

1/2

Socken

Ärja (Åker)

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 – 993, 1688 – 964, fr o m 1710 – 958.

Rotens sammansättning år 1686:
Järsta — Anders Jönsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Brolöth — Joen, 1/2 Mantal. Hjälprote.
Kråketorp till hielp.

Rotens sammansättning år 1728:
Järsta — Matz, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronans behållet.
Brolöth — Olof, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronans behållet.
Strunbråten, Länna — Olof, 1/4 Mantal. Possessor: Kronans behållet.

Soldater vid detta torp