< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0953

Rote

Järsta

Rotegård 1

Järsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Järsta

Mantal 2

1

Socken

Ärja (Åker)

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 – 994, 1688 – 965, fr o m 1710 – 953.

Rotens sammansättning år 1686:
Järsta — Lars Matzon, 1 Mantal. Huvudrote.
Järsta — Anders Andersson, 1 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Järsta — Pehr, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Järsta — Johan, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp