< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0952

Rote

Ärja

Rotegård 1

Ärja

Mantal 1

3/4

Rotegård 2

Ärja

Mantal 2

3/4

Socken

Ärja (Åker)

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 – 990, 1688 – 961, fr o m 1710 – 952.

ROtens sammansättning år 1686:
Ärja — Anders och Erich, 3/4 Mantal. Huvudrote.
Ärja — Joen Persson, 3/4 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Ärja — Olof Andersson, 1/2 Mantal, står i rote för 3/4 mantal. Possessor: Kronan behållet.
Spånga — Herr CommerseRådet Wattrang — 1 Mantal, är efter undersökningen i compagniet år 1728 här uppförd, i stället för Ärja hemmanet 3/4 som jämte det föregående hemmanet i samma by efter 1696 års GM-rulla i denna rote varit infört.

Anslagen till regementsmusiken 26/3 1825 – 31/12 1832.
Anslagen till musikens underhåll 1/1 1833 – 1901.

Soldater vid detta torp