< Tillbaka <
Info om rote

Qvicksta

Torp

Torpnummer

SR-00-0948

Rote

Qvicksta

Rotegård 1

Råcksta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Qwicksta, Toresund

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Toresund

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 970, år 1688 — 941 och from 1710 — 948.

Rotens sammansättning år 1686:
Råcksta — Thomas 1 Mantal. Huvudrote
Qwarnengh — Erich 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Råcksta — 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Åkers Krutbruk
Qwicksta, Toresund — 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Infanteriet. Blev vid okänd tidpunkt huvudrote

Roten vacant till Statsverket 1793-05-27 — 1801-03-28

Soldater vid detta torp

Anders EEN
Insatt den för nr 1023 ur Dansk fångenskap hemkomna Anders Pehrsson Een, vilken åter 07-21 s.å. är tp till sin förra rote och därifrån hit Pehr Torstensson Lundström.
>
Erich BROMAN
1686: Siuk wydh Åkerz bruuk. Tilldelades soldatnamnet Broman vid GM 1688.
>
Jan DUBBLET
>
Johan Albert PALMÉR
Kom till mejeriet, Stallarholmen från Ytterselö 1886-11-18. Inflyttad från mejeriet, Stallarholmen 1888-11-09. Utflyttad till Mariefred 1907-11-28.
>
Johan QVICK
GM -07 i Stralsund: Kan ej gå i fält, men nyttjas till handräckning i Garnizon.
>
Johan TACKT
Inflyttad från Ytterselö 1826. 1839 0ch 1844 kommenderad till Långholmen, varunder han 1844 ådömdes 8 dagars arrest för fylleri. GM -59 begär och får avsked med anmälan till underhåll genast. Sjuklig och till [...]
>
Johan TACKT
Inflyttad från Gryt 1860. 1869 kommenderad till Grisslehamn. Befordrad till vicekorp. 1876-10-01. Utflyttad till Stensborg, Mariefred 1888. Underhåll 1889.
>
Jonas RÅCKMAN
Född i Småland. Roten var vakant 1744.
>
Lars QUICKSTEDT
GM -83: Klagar för bristande hemkall av Råcksta, vilket mål vederbörande skyndsamt böra avhjälpa. 1789 jägare. GM -93: får avsked med anmälan till underhåll. Har fått bråck i Kronans tjänst. Beskedlig ka [...]
>
Mats LÖNN
>
Nils QVIST
Inflyttad från Kärnbo 1809. 1817 sjuk på stället. 1820 sjuk hemma i frossa.
>
Olof RÅCKMAN
1761 sjuk i Kvarteret. GM -68: utan tänder och sjuklig, oförmögen till tjänstgöring, får avsked. 1759 sjuk i Bergen. Vakant. 2 söner och en dotter saknas i barförteckningen.
>
Olof RÅCKMAN
Var i tjänst 1739.
>
Pehr / Petter RÅCKMAN
Soldatson. GM -18: Klagar över att det fattas honom 3 års lön och Kronotunna. Absenterat sig ifrån kompaniet 1719-08-17. Av munderingen medtagit gehäng och värja, hatt, livrock, skinnbyxor, skinntröja och handska [...]
>
Pehr RÅCKMAN
>
Pehr RÅCKMAN
Soldatnamn Torstensson å nr 1023. GM -28: dhenna Pehr Torstensson hör med rätta till 1023 som angivit sin karl till Finland och fått denna i stället, och bliver således denna rote ledig. Var vac. -33.
>