< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0947

Rote

Biholm

Rotegård 1

Bijholm

Mantal 1

1

Rotegård 2

Bijholm

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Ärja (Åker)

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 – 992, 1688 – 963, fr o m 1710- 947.

Rotens sammansättning år 1686:
Bijholm – Niels, 1 Mantal, Huvudrote.
Bijholm — Johan, 1 Mantal. Hjälprote.

Rotens sammasnättning år 1728:
Biholm — H Schantz, 1 1/2 Mantal, står för 1 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp

Anders HOLM
1817 till Södertälje. GM-39: Anmält sig till erhållande av avsked för sjuklighet med läkarattest. Bifalles med anmälan till underhåll på expektans. Bevistat fälttågen 1813-14 samt tjänt utmärkt väl.
>
Carl Erik SELANDER
GM-72: Begär och får avsked för sjuklighet. Tjänt utmärkt väl. Utflyttad 1873 till Bosved nr 3 i Toresund. Baptist.
>
Carl Johan LÖNNGREN
>
Eric HOLM
GM-78: Har starr på högra ögat, varit i pommerska kriget, men står kvar på förbättring till nästa GM. GM-83: Gammal karl, har starr på högra ögat som ej kunnat förbättras, bevistat hela pommerska kriget och [...]
>
Hans BERGH
Krut- och smörjehorn sedan sista GM (-18). Rymt 14/12 1730.
>
Johan Alfred HOLM
Avsked utan underhåll. 5:-kr/år sparbanksmedel.
>
Johan C. Johansson NATT OCH DAG
>
Johan Gustaf LÖNNGREN
Corporal 1839. Avlagt underofficersexamen 1851. GM-63: Begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Anmälan till underhåll på expektans. Tjänt väl. Utflyttad till Fredriksberg. Födelseort osäker, [...]
>
Johan HOLM
>
Johan Ludvig HOLM
Årtal avsked 1887 osäkert. Uppgift om att han dött 1912 finns.
>
Jonas FLOBERG
>
Lars HOLMSTRÖM
1793 sjuk hemma. 1802 till Haga.
>
Nils HOLM
>
Olof HOLM
>
Pehr HOLM
GM-40: Karlen fått en växt på högra foten, härav blivit halt och till krigstjänst oduglig. Kan intet gillas.
>
Pehr HOLM
GM-44: Är ofärdig i högra benet, oduglig till tjänstgörande. Kan ej approberas.
>
Pehr HOLM
Antagen i Leggesta. Ränsel och pique förlorat i slaget vid Helsingborg 28/2 1710. GM-28: Karlen gammal, svag och oduglig, får avsked. Klagar över att 3 års lön och kronotunna felar.
>