< Tillbaka <
Info om rote

Käxla

Rotens nummer år 1686 — 926, år 1688 — 916, fr o m år 1710 — 933.

Rotens sammansättning år 1686:
Kiäxle — Gustaf, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Kiäxle — Lars, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fru Brita Fletwod
Näselstaqwarn — Olof, 1/2 Mantal. Possessor: Fru Regina Hylthen.
Rösundh — Per, 1/2 Mantal. Possessor: Infanteriet.

Rotens sammansättning år 1728:
Kiäxle — Olof, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Kiäsle — Anders, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fru Brita Fletwod.
Näselstaqwarn — Pehr, 1/4 Mantal, står i roten för 1/2 Mantal. Possessor: Fru Regina Hylthen.
Rösundh — Olof, 1/2 Mantal. Possessor: Infanteriet.

Torp

Torpnummer

SR-00-0933

Rote

Käxla

Rotegård 1

Kiäxle

Andel 1

1/2

Rotegård 2

Kiäxle

Andel 2

1/2

Rotegård 3

Näselstaqwarn

Andel 3

1/2

Rotegård 4

Rösundh

Andel 4

1/2

Socken

Gryt

Kompani

Gripsholms kompani

Soldater vid detta torp