< Tillbaka <
Info om rote

Gryts By

Torp

Torpnummer

SR-00-0932

Rote

Gryts By

Rotegård 1

Gryt By

Mantal 1

2

Rotegård 2

Swartåhn

Mantal 2

1/2

Rivet

X

Ladugård

X

Socken

Gryt

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 — 929, år 1688 — 919, fr o m år 1710 — 932.

Rotens sammansättning år 1686:
Gryt by — Thomas, 2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Pehr Danckwardt.
Swartåhn, 1/4 Mantal. Possessor: Fru Maria Herdhielm.

Rotens sammansättning år 1728:
Gryt by — Lars, hemman 3/4 Mantal, står i roten för 2 Mantal. Possessor: Pehr Danckwardt.
Swartåhn — Nils, hemman 1/4 Mantal, står i roten för 1/2 Mantal. Possessor: Fru Maria Herdhielm.

1895 reparerades torpet för kronor 82:55. Revs 1925.
1901 ladugård nybyggd.

Soldater vid detta torp

Anders GRYTBERG
-97 sjuk å sjukhus.
>
Anders JÄTTE
Antagen i Leggesta. Handskar och piquen förlorat i slaget vid Helsingborg 1710.
>
Anders WIDING
1733 besiktigad och god befunnen, som approberas. Har hetat Hielte.
>
C E ÄNG
Anställningsåret 1883 osäkert. 3:-/år sparbanksmedel. Avsked utan uh.
>
Carl Erik LENNHOLM
GM-66 på sjukhus. Ogillas sås sjuk och till krigstjänst oduglig enl läkarbetyg (lungtub). Tjänt väl.
>
Fredrik Wilhelm LENNHOLM
-76 sjuk å sjukhus härstädes. GM-83. Avsked på grund av sjulighet (kronisk reumatism). Tjänt utmärkt väl.
>
Gustaf NORDSTEDT
>
Gustaf STÅL
Sjukvårdssoldat. -51 Carlsborg. GM-63. Begär och får avsked för sjuklighet enl läkarbetyg (bröstskada). Tjänt utmärkt väl.
>
Israel WIDING
GM-44. Sjuk hemma på roten, klen och oduglig, kan ej emottagas (efter Officerarnas intygande). Vac.
>
Johan DONEJ
>
Nills HIELTE / JÄTTE
Tveksamhet ang anställningsår. Finns anteckning om år 1709. Är lejd för nr 935 men sedan han kommit 1716 utur fångenskapen hit tp. GM-18. Klagar att han ej fått 3 års län och Kronotunna.
>
Pehr GRIP
Anställd mellan 1808-10. GM-30. Får räkna 1,5 år som lantvärnist. Svag o sjuklig. Avsked och anmälan till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl. Delt 8, 9, 13-14.
>
Samuel NORSTEDT
Född i Österbotten. Korpral 26/9 1756. GM-83. Gammal karl, förlorat fingrarna på vänstra handen igenom ett gevär som sprungit, tjänt väl, bevist Pommersta kriget, beg och får avsked med anm till uh. Avlöses a [...]
>