< Tillbaka <
Info om rote

Pungsäter

Torp

Torpnummer

SR-00-0931

Rote

Pungsäter

Rotegård 1

Pungsäter

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Misäter

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Bresäter

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Solberga

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Norrbytorp

Mantal 5

1/8

Socken

Gryt

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 — 927, år 1688 — 917, fr o m år 1710 — 931.

Rotens sammansättning år 1686:
Pungsäter — Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Misäter (var före 1688 huvudrote), 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Dankwardt.
Bresäter — Olof, 1/4 Mantal.
Solberga — Mårten, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Donerat.
Hellesta — Joen, 1/4 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Rotens sammansättning år 1728:
Pungsäter — Lars änka, 3/8 Mantal, står i roten för 1/2 Mantal. Huvudrote.
Misäter — Erik, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Dankwardt.
Bresäter — Pehr, 1/4 Mantal.
Solberga — Olof, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Donerat.
Norrbytorp — Anders, oskattlagt, står i roten för 1/8 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Ansl till vollön 25/7 1836. Ersatt med vol 27/1 1837.

Soldater vid detta torp