< Tillbaka <
Info om rote

Berga

Torp

Torpnummer

SR-00-0930

Rote

Berga

Rotegård 1

Berga

Mantal 1

1

Rotegård 2

Näset

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Kiörckbohl

Mantal 3

1/2

Rotegård 4

Jacobsdahl O Köpenhamn

Mantal 4

1/16

Socken

Gryt

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 — 921, år 1688 — 912, fr o m 1710 — 930.

Rotens sammansättning år 1686:
Berga — Olof Larsson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Elsa Cruus arvingar.
Bremåsen — Anders, 1/8 Mantal.
Näseth — Per, 1/4 Mantal.
Espetorp, Gryt — 1/2 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Berga, Bremåsen, Näseth — Björnlunda sn?

Rotens sammansättning år 1728:
Berga — Jöns, 1 Mantal. Huvudrote. Possesor: Fru Elsa Cruus arvingar.
Bremåsen: Som här varit inroterat för 1/8 Mantal, finnes nu efter undersökningen i Compagniet år 1728 intet i denna rote.
Näseth — Jöns. Oskatte, står i roten för 1/4 Mantal.
Kyrkiobohl — Lars, 1/4 Mantal, står i roten för 1/2 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Rotens sammansättning år 1791:
Berga, 1 Mantal. Huvudrote.
Näset, 1/4 Mantal.
Kiörckbohl, 1/2 Mantal.
Jacobsdahl och Köpenhamn, 1/16 Mantal.

De två Blombergarna dog i olyckshändelser. Då siste soldaten anställdes bad han att få slippa olycksnamnet och i stället få heta Strömberg, vilket beviljades.

Soldater vid detta torp