< Tillbaka <
Info om rote

Brunsäter

Torp

Torpnummer

SR-00-0929

Rote

Brunsäter

Rotegård 1

Brunsäter

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Häsleby

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Åhlsta

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Lambsäter

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Nybygget

Mantal 5

1/8

Socken

Gryt

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 — 924, år 1688 — 915, fr o m år 1710 — 929.

Rotens sammansättning år 1686:
Brunsäter — Carl, 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Häsleby — Anders, 1/8 Mantal.
Byengztorp — Måns, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fru Elsa Crus arvingar.
Dagneseth, Björnlunda, 1/2 Mantal. Possessor: Fru Herdhielm.

Rotens sammansättning år 1728:
Brunsäter — Brita. Oskatte; står i roten för 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Häsleby — Erik, 1/2 Mantal.
Åhlsta — Johan, 3/8 Mantal, stå i roten för 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fru Elsa Crus arvingar.
Lambsäter — Olof, 1/8 Mantal, stå i roten för 1/4 Mantal.
Nybygget — Jakob, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fru Herdhielm.

Kallas 1739 “Byäng Soldattorp”
Kallas 1742 “Hässelby Soldattorp”

Soldater vid detta torp