< Tillbaka <
Info om rote

Häsleby

Torp

Torpnummer

SR-00-0927

Rote

Häsleby

Rotegård 1

Hässelby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Bäria

Mantal 2

1/2

Socken

Gryt

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 — 928, år 1688 — 918, fr o m år 1710 — 927.

Rotens sammansättning år 1686:
Hesle — Bokh. Niels Simson, 1 Mantal. Huvudrote.
Berga — Anders Larsson, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Anders Tortensson.

Rotens sammansättning år 1728:
Hässelby — Eric, 1 Mantal. Huvudrote.
Bäria — Anders, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fru Maria Herdhielm.

Vakantsatt 1/1 1896 —

Soldater vid detta torp

Anders BLOMGREN
Vid GM 14/6 1842 begär och får heta Blomgren. Har hetat Rak. 1851 kommenderad till Karlsborg. GM-69. Begär och får avsked. Underhåll på expektans. Tjänt utmärkt väl. Skollärre, se A-XYZ.
>
Anders STADIG
Har gått med rekryteringen till Riga.
>
Anders STADIG
Ej erhållet kappa. Pique, handskar, svarta halsduken, skjorta, gula strumpor och skospännen förkomna i sjukkvarteret. Död på Dahls Landet.
>
Carl Petter BLOMGREN
Underhåll 1899.
>
Eric HESSELGREN
År 1759 sjuk i Bergen (Pommern). GM-74. Får avsked och underhåll. Tjänt i Pommersta kriget 1757-1762.
>
Erich JÖNSSON
"Monderingen och gewähret för dhenna rotens knecht är igenom wådeldh upbrendh och kneckten oduglig. Tient i 26 åhr. Illa fren i stormen för Wolgath, får afskiedh och underhåld".
>
Gustaf HESSELGREN
1802 kommenderad till Haga. Utflyttad 1808.
>
Jacob LINDBERG
Född i Wessmanland. Antagen den ur danska fångenskapet hemkomne Corporalen för nr 926, som sin förra Corporals-rote ej velat emottaga, utan med bägge rotarnas samtycke här antagen. Roten var vac GM 16/9 1719.
>
Johan / Jonas STADIG
-33. "God och gillas". 1739 kommenderad på Fregatten Drottningeholm.
>
Jonas STADIG
>
Jonas STADIG
>
Jöns STADIGH
>
Lars HÄSSELGREN
KM-88. Av våda huggit av sig tvenne fingrar på högra handen. Får avsked.
>
Nils HÄSSELGREN
(Borta i Finland 1789?)
>
Olof HASSEL
Inflyttad 1810. GM-39. Begär och får avsked med anmälan till underhåll. Har bevistat fälttågen med regementet fr o m 1808. Tjänt väl.
>