< Tillbaka <
Info om rote

Ene

Rotens nummer år 1686 — 138, from år 1710 — 92.

Rotens sammansättning år 1686:
Öfwerwahlinge — Lars, 1 Mantal. Huvudrote.
Enn — Jonn, 1 Mtl.
Possessor för ovanstående är Anna Kruus.

Rotens sammansättning år 1728:
Ene — Bengt och Joen, 1 Mtl. Possessor: Cavalleriet.
Öfwerwahlinge — Enkian, Hemman 3/4 mtl, står i Roten för 1 mtl. Possessor: Infanteriet.

En ” 92 Rytting ” har tilldelats Tapperhetsmedalj för ” Striden vid Medskogs kyrka “. Medaljpensionen utdelades 11/12 1819. ( Gustav IV Adolfs krig.)

Torp

Torpnummer

SR-00-0092

Rote

Ene

Rotegård 1

Ene

Andel 1

1

Rotegård 2

Öfwerwahlinge

Andel 2

1

Socken

Stigtomta

Kompani

Livkompaniet

Soldater vid detta torp