< Tillbaka <
Info om rote

Skeenda Augustendal (Välan Bro)

Torp

Torpnamn

Augustendal (Välan Bro)

Torpnummer

SR-00-0909

Rote

Skeenda

Rotegård 1

Skienda

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wähla

Mantal 2

1

Socken

Björnlunda

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 — 902, fr o m år 1710 — 909.

Rotens sammansättning år 1686:
Skienda — Per och Erick, 1 Mantal. Huvudrote.
Wähla — Lars Persson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Skienda — Olof, Gustaf, Nils och Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Wähla — Erik, Pehr, Erik, Lars och Carl, 1 Mantal. Possessor: Landsstaten.

Roten anslagen till Trumslagarlön jml 1833 års lönestat: 1/1 1833 — 19/5 1836.

Soldater vid detta torp