< Tillbaka <
Info om rote

Näs

Torp

Torpnummer

SR-00-0908

Rote

Näs

Rotegård 1

Näs

Mantal 1

1

Rotegård 2

Kårtorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Kuggedahlen, Gåsinge

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Stackhammar, Gåsinge

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Byängen, Gåsinge

Mantal 5

1/4

Socken

Björnlunda

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 — 907, år 1688 — 904, fr o m år 1710 — 908.

Rotens sammansättning år 1686:
Nääs — Carl, 1 Mantal. Huvudrote.
Kårtorp, Gåsinge — Anders, 1/4 Mantal.
Wångia — 1/2 Mantal.

Rotens sammansättning 1688:
Wånga — 1/2 Mantal. Huvudrote.
Kårtorp, Gåsinge — 1/4 Mantal.
Nääs — 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Wånga — Capitains, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Nääs — Nills, 1 Mantal.
Kårtorp, Gåsinge — Lars, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.
Kuggedahlen, Gåsinge — Nills, 1/8 Mantal. Possessor: Fru Maria Herdhielm.

Rotens sammansättning år 1791:
Näs — 1 Mantal.
Kårtorp — 1/4 Mantal.
Kuggedahlen, Gåsinge — 1/8 Mantal.
Stackhammar, Gåsinge — 1/8 Mantal.
Byängen, Gåsinge — 1/4 Mantal.

Notering: Bl a 1718, 1744 Vånga Rote.

Soldater vid detta torp