< Tillbaka <
Info om rote

Viby Vibydal

Torp

Torpnamn

Vibydal

Torpnummer

SR-00-0905

Rote

Viby

Rotegård 1

Wiby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wiby

Mantal 2

1

Socken

Björnlunda

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 — 911, år 1688 — 906, fr o m år 1710 — 905.

Rotens sammansättning år 1686:
Wiby — Gustaf Andersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Wiby — Mats Nielson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Wiby — Gustaf och Erik, 1 Mantal. Huvudrote.
Wiby — Gustaf och Erik, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp