< Tillbaka <
Info om rote

Sörby Sörbylund

Torp

Torpnamn

Sörbylund

Torpnummer

SR-00-0904

Rote

Sörby

Rotegård 1

Sörby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Åkra

Mantal 2

1/2

Socken

Björnlunda

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 — 913, år 1688 — 908, fr o m år 1710 — 904.

Rotens sammansättning år 1686:
Sörby — Anders Jonsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Åkra — Anders Jonsson, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Anders Torstensson.

Rotens sammansättning år 1728:
Sörby — Erik Hansson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Åkra — Nills, 1/2 Mantal. Possessor: Lands Staten.

Sörbylund. Friköpt av Karl David Skantz, vilken sålde 1925.

Soldater vid detta torp

Albert Gotthard SUND
1049 = Kopparhaga, Taxinge.
>
Anders JERNBERG
Född 1818? GM-48 "Begär och får för sjuklighet avsked. Tjänt väl".
>
Anders SÖR
GM-66 "Begär och får avsked för sjuklighet och såsom till krigstjänst oduglig enligt läkarbetyg. (Hjärtsjukdom och lungkatarr). Tjänt väl."
>
Anders SÖRMAN
Hemkommit ur dansk fångenskap. 1719 varit lejd av 906. Hitlånt och insatt 27/11 1719. Avancerat till Corporal för 951.
>
Carl August Otto ÅKERBERG
Interimsavsked.
>
Carl Gustaf SKANTZ
>
Eric ERGBOM
God karl. Approberas.
>
Hindrich WRET
Från 926 transporterad hit den ur danska fångenskapen hemkomne, som är legd av 902 och lånt till den förenämnde roten 926 Hindr. Torstensson Rolig, som här kallas Wret, vilken för dess ålder och bräcklighet erh [...]
>
Johan STOCKMAN
Ev född 1693! 1718 ny utr = 901. Blesserad vid Stäket. Musqvet, bajonett, värja, bantler med grenadeurs taska, kruthorn, smörjhorn och fängnålar förkommet vid Stäket 13/8 1719. Kan läsa och skriva.
>
Johan SÖR
GM-30 "Besväras av bensår och gikt. Ställes på 1 års förbättring. 1817 till Södertälje. GM-39 "Begär och får avsked med anmälan till underhåll såsom numera enligt läkarbetyg till vidare krigstjänst oför [...]
>
Johan SÖRMAN
Antagen i Strängnäs. Handskar tappade i slaget vid Helsingborg 28/2 1710.
>
Johan SÖRMAN
Fick sitt soldatnamn 1688.
>
Lars ERJBOM
-59 sjuk i kvarteret. GM-78 gammal, orklös, varit i Finska och Pommerska kriget. Avsked med anmälan till underhåll.
>
Lars Gustaf SÖR
Avförd ur regementets rullor för snatteri.
>
Olof SÖDERLING
1802 står kvar till nästa mönstring. GM-06 Bräcklig. Får avsked.
>