< Tillbaka <
Info om rote

Lådra

Torp

Torpnummer

SR-00-0903

Rote

Lådra

Rotegård 1

Lådra

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Öija

Mantal 2

1

Rotegård 3

Åttersta

Mantal 3

1/2

Socken

Björnlunda

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 — 908, år 1688 — 905, fr o m år 1710 — 903.

Rotens sammansättning år 1686:
Lådra — Per Andersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Öija — Jöns Olofsson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Lådra — Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands Staten.
Öija — Erik Gustaf, 3/8 Mantal, står för 1 Mantal. Possessor: Kronan behållet.
Vid undersökningen i Compagniet år 1728 finnes ännu i denna rote men ingen underrättelse när det tillkommet:
Åttersta — Per och Anders, 1/4 Mantal.
Åttersta — Lars, 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1791:
Lådra — 1/2 Mantal.
Öija — 1 Mantal.
Åttersta — 1/2 Mantal.

Sept 1900: “Avsyn av nybyggnad å Soldattorp 903”. Revs 1908 och blev tvättstuga vid Nilslund, Björnlunda.

Soldater vid detta torp

Anders Gustaf LÖF
Vid besiktning av Löfs utrustning befanns att halsduk och skruvmejsel felades. Övrig utrustning, utan anmärkning, överlämnad till roten.
>
Anders LORD
GM-76 begär avsked för ålder och bräcklighet. Underhåll genast. Tjänt utmärkt väl. BRODER 911 LARS G. ÖNNER.
>
Anders LÅRD
Hade vid anställningen årstjänst.
>
Carl Fredric TELLSTRÖM
Befordrad till Fältväbel inom kompaniet 31/12 1804.
>
Clas Fredrik WALL
Inflyttad fr Thorlunda, Ripsa. Fick tillstånd att utarrendera sitt soldattorp 13/2 1899. Förlorade 3 fingrar i tröskningsarbete 1909.
>
Eric ÖHRN
>
Eric ÖHRN
GM-18 sjuk å roten. Fått utr -18 = 901. Ej fått kappa. Piqven förkommet i slaget vid Hälsingborg 28/2 1710. Antogs i Strängnäs.
>
Jacob ÖHRN
GM-40 Karlen sjuk hemma, men intygas av officerarna att han är en bra karl, bliver således gillad. 1741 kommenderad till Galéer-Esquadern, men sjuknade i kvarteret. Lämnade därför kommenderingen, men inställde sig [...]
>
Johan LÅDERMAN
Roten är antecknad vacant vid GM 14/11 1760! Låderman ankom Pommern från Sverige 19/10 1761 "med 2 tjänsteår"! KM-88 gammal, orklös och sönderbruten. Gjort Pommerska kriget. Får avsked och underhåll.
>
Johan SÖDERBERG
I tjänst 1789. Död i Finland?
>
Jonas LÅRD
GM-30 begär och får tillgodoräkna sig 2 år som Lantvärnsman. GM-39 gammal och till vidare krigstjänst oförmögen såsom enligt befälens anmälan för svag att bära packning. Har bevistat alla fälttågen med reg [...]
>
Nills ÖHRN
>
Pehr LÅDERMAN
>
Per ÖRN
Fick soldatnamnet 1690.
>
Samuel ÖHRN
Öhrn har för sin svåra fallandesjuka erhållet Herr Översten och Riddaren av Kongl. Svärdsorden, von Essens interimsavsked.
>
SJÖBERG
Interimsavsked.
>