< Tillbaka <
Info om rote

Lådra

Rotens nummer år 1686 — 908, år 1688 — 905, fr o m år 1710 — 903.

Rotens sammansättning år 1686:
Lådra — Per Andersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Öija — Jöns Olofsson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Lådra — Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands Staten.
Öija — Erik Gustaf, 3/8 Mantal, står för 1 Mantal. Possessor: Kronan behållet.
Vid undersökningen i Compagniet år 1728 finnes ännu i denna rote men ingen underrättelse när det tillkommet:
Åttersta — Per och Anders, 1/4 Mantal.
Åttersta — Lars, 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1791:
Lådra — 1/2 Mantal.
Öija — 1 Mantal.
Åttersta — 1/2 Mantal.

Sept 1900: “Avsyn av nybyggnad å Soldattorp 903”. Revs 1908 och blev tvättstuga vid Nilslund, Björnlunda.

Torp

Torpnummer

SR-00-0903

Rote

Lådra

Rotegård 1

Lådra

Andel 1

1/2

Rotegård 2

Öija

Andel 2

1

Rotegård 3

Åttersta

Andel 3

1/2

Socken

Björnlunda

Kompani

Gripsholms kompani

Soldater vid detta torp

Anders Gustaf LÖF
Vid besiktning av Löfs utrustning befanns att halsduk och skruvmejsel felades. Övrig utrustning, utan anmärkning, överlämnad till roten.
>
Anders LORD
GM-76 begär avsked för ålder och bräcklighet. Underhåll genast. Tjänt utmärkt väl. BRODER 911 LARS G. ÖNNER.
>
Anders LÅRD
Hade vid anställningen årstjänst.
>
Carl Fredric TELLSTRÖM
Befordrad till Fältväbel inom kompaniet 31/12 1804.
>
Clas Fredrik WALL
Inflyttad fr Thorlunda, Ripsa. Fick tillstånd att utarrendera sitt soldattorp 13/2 1899. Förlorade 3 fingrar i tröskningsarbete 1909.
>
Eric ÖHRN
>
Eric ÖHRN
GM-18 sjuk å roten. Fått utr -18 = 901. Ej fått kappa. Piqven förkommet i slaget vid Hälsingborg 28/2 1710. Antogs i Strängnäs.
>
Jacob ÖHRN
GM-40 Karlen sjuk hemma, men intygas av officerarna att han är en bra karl, bliver således gillad. 1741 kommenderad till Galéer-Esquadern, men sjuknade i kvarteret. Lämnade därför kommenderingen, men inställde sig [...]
>
Johan LÅDERMAN
Roten är antecknad vacant vid GM 14/11 1760! Låderman ankom Pommern från Sverige 19/10 1761 "med 2 tjänsteår"! KM-88 gammal, orklös och sönderbruten. Gjort Pommerska kriget. Får avsked och underhåll.
>
Johan SÖDERBERG
I tjänst 1789. Död i Finland?
>
Jonas LÅRD
GM-30 begär och får tillgodoräkna sig 2 år som Lantvärnsman. GM-39 gammal och till vidare krigstjänst oförmögen såsom enligt befälens anmälan för svag att bära packning. Har bevistat alla fälttågen med reg [...]
>
Nills ÖHRN
>
Pehr LÅDERMAN
>
Per ÖRN
Fick soldatnamnet 1690.
>
Samuel ÖHRN
Öhrn har för sin svåra fallandesjuka erhållet Herr Översten och Riddaren av Kongl. Svärdsorden, von Essens interimsavsked.
>
SJÖBERG
Interimsavsked.
>