< Tillbaka <
Info om rote

Mälby

Torp

Torpnummer

SR-00-0902

Rote

Mälby

Rotegård 1

Mälby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Skeenda

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Årby Långkärr

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Gäddsiötorp Och Ekelundstorp

Mantal 4

1/8

Socken

Björnlunda

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 — 914, år 1688 — 909, fr o m år 1710 — 902.

Rotens sammansättning år 1686:
Mälby — Niels Larsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Skienda — Olof Persson, 1/2 Mantal.
Bresäter — Joen, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Anders Torstensson.

Rotens sammansättning år 1728:
Mälby — Erik, 1 Mantal. Huvudrote.
Skienda — Pehr, 1/2 Mantal.
Årby Långkiärr, Gåsinge — Anders, 1/4 Mantal.
Giäddsiö och Ekelundstorp, Lille — 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Rotens sammansättning år 1791:
Mälby — 1 Mantal.
Skeenda — 1/2 Mantal.
Årby Långkärr — 1/8 Mantal.
Gäddsiötorp och Eklundstorp — 1/8 Mantal.

Sept 1900: “Avsyn av nybyggnad å ST 902”.

Soldater vid detta torp