< Tillbaka <
Info om rote

Norrby Norrbylund

Torp

Torpnamn

Norrbylund

Torpnummer

SR-00-0901

Rote

Norrby

Rotegård 1

Nårby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Björnhagen

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Öja

Mantal 3

1/2

Socken

Björnlunda

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 — 910, fr o m år 1688 — 901.

Rotens sammansättning år 1686:
Nårby — Jöns, 1 Mantal. Huvudrote.
Björnhagen — Olof, 1/2 Mantal. Possessor: Ulf Bonde.
Qwarntorp — Gustaf, 1/2 Mantal. Possessor: Knuth Kurk.

Rotens sammansättning år 1728:
Nårby — Gustaf och Nills, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Donerat till överste Brandt.
Björnhagen — Anders, 1/2 Mantal. Possessor: Landsstaten.
Öja — Erik, 1/2 Mantal. Possessor: Fru Brita Belo.

Sept 1900: “Avsyn av nybyggnad å Soldattorp 901”.

Följande nya utrustningssorter har var och en av de 2ne PiquenerareCorpralskapen bekommit 1718:
Hatt med yllegalon omkring, bockskinnsväst med tennknappar, bockskinnsbyxor, handskar med bockskinnsgrepp och buffelhudskragar, 1 par skor med skospännen, 2 svarta halsdukar, 2 st skjortor och 1 par gula ullstrumpor.
Bekommit sedan GM-18 ny blå kappa med gul stoffering, blå klädeskrage och 2 par mässingkappspännen, ny blå råck med gult boysfoder, flata tennknappar, gul klädeskrage och uppslag. På Corporalsråcken knapphålen med gult cammelesgarn utsydda, de gemenas med gula klädesknapphål, vilka monderingssorter hela Compagniet undfått, undantagna de vacanta, för dem inga kappor äro fallne.
För piquen bekommit ny musqvet med kratz, bajonett, bandtler med grenadeurstaska, kruthorn, smörjehorn och fängnålar, det alla effektiva varande av 1sta och 2dra Corporalskapen undfått, som allt här en gång för alla uti underdånighet berättas.

Soldater vid detta torp