< Tillbaka <
Info om rote

Eneby

Torp

Torpnummer

SR-00-0090

Rote

Eneby

Rotegård 1

Eneby

Mantal 1

3/4

Rotegård 2

Tengsta

Mantal 2

3/4

Rotegård 3

Nyqwarn

Mantal 3

1/2

Rivet

X

Socken

Stigtomta

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 149, from år 1710 — 90.

Rotens sammansättning år 1686:
Åsby — Per, 3/4 Mantal. Huvudrote.
Tengsta — Anders, 3/4 Mtl.
Nyqwarn i Bettna sn, 1/2 Mtl. Possessor: Fitinghåf.

Rotens sammansättning år 1728:
Eneby — Petter Elg, 3/4 Mtl. Possessor: Infanteriet.
Tengsta — Nils, 3/4 Mtl. Possessor: Cavalleriet.
Nyqwarn — Nils, 1/2 Mtl. Possessor: Eric Fitinghoff.

Soldater vid detta torp