< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0088

Rote

Bärsta

Rotegård 1

Bärsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Humlebohl

Mantal 2

½

Rotegård 3

Bashagen

Mantal 3

1/4

Rivet

X

Socken

Stigtomta

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 148, from år 1710 — 88.

Rotens sammansättning år 1686:
Bärsta — Per, 1 Mantal. Huvudrote.
Humlebohl — Olof, 1/2 Mtl.
Bashagen — Hans, 1/4 Mtl. Possessor: Maria Kruus.

Rotens sammansättning år 1728:
Bärsta — Ifwar och Pähr 1 Mtl. Possessor: Cavalleriet.
Humlebohl — Pähr, 1/2 Mtl. Possessor: Förrådskassan inlöst förpantning.
Bashagen — Anders, 1/4 Mtl. Possessor: Fru Anna Kruus arvingar.

Roten anslagen till trumslagare 2/2 1833.

Rotens anslagen till regementsmusiken 23/12 1825 — 31/12 1829.

Soldater vid detta torp