< Tillbaka <
Info om rote

Tidö

Torp

Torpnummer

SR-00-0876

Rote

Tidö

Rotegård 1

Stora Tijdöön

Mantal 1

1

Rotegård 2

Lilla Tijdöön

Mantal 2

1

Socken

Hammarby

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 846, år 1688 — 851, fr o m år 1710 — 876.

Rotens sammansättning år 1686:
Stora Tijdöön — Lars och Per, 1 Mantal. Huvudrote.
Lilla Tijdöön — Lars Månson, 1 Mantal.

År 1688 var Lars Erichson huvudrotebonde.

Rotens sammansättning år 1728:
Stora Tijdöön — Jon och Hans, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Lilla Tijdöön — Prosten Anders Nybom, 1 Mantal. Possessor: Infanteriet.

Soldater vid detta torp

Anders ALLERMAN
Kan litet läsa och skriva. Grå råck, Grenadeurs-Taska och Musquet, Ränsel, Hölster, Bajonett i action förkommit. Avser Actionen vid Helsingborg 28/2 1710. Utnämnd till corporal vid mönstring i Strängnäs 5/12 17 [...]
>
Anders Johan RYD
Hans torp - Sandvreten - blev vid hans död nermonterat och transporterat till Kvicksund någonstans. (J. F-p). Underhåll 1892. Utflyttad t Sandvreten, St. Tidö 1894.
>
Anders TIDEGREN
G. -02 Drottningholm. GM-06 sjuklig. Illa halt bliven på arbetskommendering. Avsked med anmälan till underhåll. Utflyttad t Wallby 2/11 1807.
>
Carl Eric THIM
G. Inflyttad fr St. Tidö 1835. Avgick 3/5 1840 till Vaxholm för fångbevakning. Inflyttat till St. Tidö från Eskilstuna 1835. Dräng å St. Tidö.
>
Carl RIDDERGROLL
Avancerad till Rustmästare vid Öster Rekarne kompani.
>
Eric GULLBRAND
Förkommen under striden vid Wilmanstrand. 854 = Gultbrunn, Kloster.
>
Gustaf GRIJPP
Står såsom anställd 1656! Måste vara transport hit. Erhöll sitt soldatnamn 1690. Troligen anställd 1688. 5:te Corporal. 894 = Wallby by, Wallby.
>
Jonas TÅNG
Transporterad till nr 836 i december 1709.
>
Josef ÅSTRÖM
Korpral 5/6 1767. Rustmästare 29/6 1774. Avsked på egen begäran. Anställdes som volontär 1763 och "i nummer" 11/3 1766.
>
Jöns LEYONHJERTA
(Anställd 1710). Hemkommen ur dansk fångenskap och insatt på detta nummer. Hette tidigare Ekberg, här ändrat till Tång 1728. (Esberg!).
>
Lars Alfred LINDBLAD
Svärdspension 21/2 1951.
>
Lars OLSON
I tjänst 1686.
>
Lars THIM
Eventuellt född 1783. Inflyttad fr Eskilstuna 1806. G. -17 Södertälje. GM-35 Erhåller avsked såsom sjuklig och otjänstbar. Anmälan till underhåll. Bevistat 6 fälttåg. Tjänt utmärkt väl. Kvarbodde till sin d [...]
>
Nills TÅNG
Har Kopparflaska. I Action vid Stäket handskar, låsbetäckare och luntbetäckare förkommit. Krutmått och pung ej bekommit. Ofärdig i högra armen och handen, varför han bekommit Högwälborne Herr Baron och General [...]
>
Olof LÖFGREN
Född i Bergslagen. GM-61 sjuklig, står till nästa mönstring. 900 = Löfgård, Sundby.
>