< Tillbaka <
Info om rote

Hammarby

Torp

Torpnummer

SR-00-0875

Rote

Hammarby

Rotegård 1

Hammarby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hammarby

Mantal 2

1

Socken

Hammarby

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 853, år 1688 — 854, fr o m år 1710 — 875.

Rotens sammansättning år 1686:
Hammarby — Enkian, 1 Mantal. Huvudrote.
Hammarby — Lars Larson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Hammarby — Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Hammarby — Arrendator Petter Saxigs änka, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Anslagen till trumslagare 1/1 1880 —

Vakant till Statsverket 27/5 1793 — 27/6 1804.

Div noteringar: 1690 Skalare, 1744 Engblom.

Soldater vid detta torp

Anders HAMMARSTRÖM
G. GM-93 obotlig sjukdom i händerna, får på begäran avsked. Utflyttad t Hammarlindstorp 1794.
>
Anders HJELTE
Född i Årbytorp, Tjula. Inflyttad fr Årbytorp 1810. Utflyttad t Petersberg 1840. G. -17 Södertälje. GM-39 har bevist fälttågen i Tyskland och Norge 1813-14. Är enligt läkarbetyg till vidare krigstjänst oförm [...]
>
Carl Gustaf GRIP
G. Rymd 27/3 1870 och ur regementets rullor avförd.
>
Carl HAMMAR
Inflyttad fr Tumbo 1805. G. -07 sjuk i "Quarteret". Död 1810-1814.
>
Carl HAMMARSTRÖM
Utbytt mot Anders Hammarström.
>
Daniel HAMMAR
Fått krut- och smörjhorn 1718. Gehäng och sölja ej bekommit. GM-28 Karlen ofärdig i lår och ben, har fel på syn, roten begär avsked för honom, vilket beviljas.
>
Eric ENGBLOM
GM-61 sjuklig. Står till nästa mönstring. GM-68 gammal och orklös, får avsked. Bevistat Willmanstrandska actionen och Pommerska fälttåget, anmäles därför till underhåll. 1758 sjuk i Bergen. 1759 sjuk i kvarter [...]
>
Eric HELLMER
Eventuellt född 24/2 1816. Inflyttad fr Kjula 1840. G. GM-42 begär och får heta Hellmer, som beviljas 14/6 1842. Har hetet Hammar. Eventuellt död 5/8 1853.
>
Jacob FRISKOPP
Anställningsåret 1678 med frågetecken.
>
Lars August GRIP
GM-79 avskedas för sjuklighet enligt läkarbetyg. Utan underhåll. Tjänt väl. Utflyttad t Fredriksberg 1894. (Sinnessjuk. Intagen å Vadstena Hospital).
>
Lars Fredrik LILJA
Inflyttad f r Björksta 1854. G. Var dräng i Björksta. Interimsavsked 22/4 1865.
>
Lars HAMMAR
Grå råck förmist i slaget. Flaska ny fått.
>
Lars HAMMAR
Varit commenderad i Wissmar och sedermera blivit fången i Stralsund och sig själv ransonerat och blev lånter till 764 emedan av roten hit är tillsatt Daniel Isachson.
>