< Tillbaka <
Info om rote

Hammarby

Torp

Torpnummer

SR-00-0874

Rote

Hammarby

Rotegård 1

Hammarby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Kiörketorp

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Gierningztorp

Mantal 3

1/4

Socken

Hammarby

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 851, år 1688 — 852, fr o m år 1710 — 874.

Rotens sammansättning år 1686:
Hammarby — Johan Erichson, 1 Mantal. Huvudrote.
Kiörketorp — Enkian, 1/2 Mantal.
Gierningztorp — Per Larson, 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Hammarby — Lars, 1 Mantal. Huvudrote.
Kiörketorp — Cappellan Petter Hedberg, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.
Gierningztorp — Lars Persson, 1/4 Mantal. Possessor: Greve Oxenstierna.

Anslagen till spel i nummer 1/1 1840 —

Div noteringar: 1690 Eklöf, 1744 Lundberg.

Soldater vid detta torp