< Tillbaka <
Info om rote

Balsta

Torp

Torpnummer

SR-00-0873

Rote

Balsta

Rotegård 1

Balsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Balsta

Mantal 2

11/2

Rotegård 3

Klefva, Tumbo

Mantal 3

1/2

Socken

Kloster - Eskilstuna

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 869, år 1688 — 870, fr o m år 1710 — 873.

Rotens sammansättning år 1686:
Balsta — Erich Person, 1 Mantal. Huvudrote.
Balsta — Erich Andersson, 1/2 Mantal.
Skiftinge — Per, 1/2 mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Balsta — Johan, 1/2 Mantal, står i roten för 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Donerat Fru Britta von Belou
Balsta — Johan, 3/8 Mantal, står i roten för 1/2 Mantal. Possessor: Donerat Joh. Otto Ludwig
Klefva, Tumbo — Erick, 1/2 Mantal. Possessor: Lands-Staten.

Roten indragen till Musikens underhåll 1/1 1833 —

Roten anslagen till Underofficers lön 26/3 1821 — 31/12 1832.

Soldater vid detta torp