< Tillbaka <
Info om rote

Gårskäl

Torp

Torpnummer

SR-00-0872

Rote

Gårskäl

Rotegård 1

Gårskiähl

Mantal 1

1

Rotegård 2

Sahl

Mantal 2

1

Socken

Kloster - Eskilstuna

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 865, år 1688 — 866, fr o m år 1710 — 872.

Rotens sammansättning år 1686:
Gårskiähl — Joen Andersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Gårskiähl — Erich Olson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Gårskiähl — Joen, 1 Mantal. Huvudrote.
Denna gård, som här varit indelt för 1 mtl Crono, har sedermera blivit Länsmännen i Öster Rekarne härad till Boställe anslaget, och således efter Tingsrättens Alsolution av 10/2 1727 fri för Rotering;
I stället förre Länsmansbostället:
Sahl — Fjärdingsman Liung, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp

Anders RUUTH
Erhöll sitt soldatnamn 1690.
>
Carl Eric SCHÄL
>
Carl Gustaf LEWIN
GM-02 Avsked med underhåll på expektans.
>
Carl Petter ALIN
1851 kommenderad till Carlsborg. Corporal 27/1 1860. GM-76 Begär avsked för sjuklighet. Underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Eric GJERSS
GM-20 Får avsked för svaghet och otjänstbarhet. Har bråck (1836-39). Utflyttad t Gårdskäls ägor.
>
Eric LUSTIG
I tjänst 1739. GM-28 Klagar över utebliven lega vilket ärende överlämnas till reg.ch.
>
Eric SCHÄL
Inflyttad fr Jäder 1821. Avsked genom "utlegning" beviljad av regementschefen. Int.avsk. 31/8 1832. Eventuellt född 18/3. Utflyttad t Torshälla 1832.
>
Fredrik Wilhelm WINBLAD
>
Johan LUSTIG
GM-63 Sjuklig och svag, får avsked. Var 1759 kommenderad på Galärerna. Roten vacant GM-68 och GM-74.
>
Johan LUSTIG
För tvegifte efter Kongl. Hof.Rättens dom av 15/11 1723 blivit halshuggen d. 8/1 1724.
>
Johan ÖIJER
Vid 1723 års rubbning hit satt den från 801 avgångne corporalen Öijer som åter blev befordrad till sin förra rote.
>
Jonas GÅLSTEDT
Död i Norrby, Finland.
>
Lars Petter JARL
GM-45 Har svagt bröst. Oduglig till krigstjänst. Ogillas, med skyldighet att återbära hela legan.
>
Martin HERVEGER
Därefter roten vakant till 16/6 1802.
>
Nils ELG
GM-44 har bråck och till tjänstgöring oduglig. Kan inte gillas.
>
Nils LUSTIG
Grå råcken förmist i slaget vid Helsingborg 28/2 1710.
>
Olof GÅLSTEDT
Efternamn kan ha varit Gällstedt. Möjligen transport från SR-00-0234! 18/7 1789 till Sveaborg. GM-97 Har obotlig sjukdom. Får avsked. Utflyttad t Vilsta S. Eka t Väsby.
>
Olof LUSTIG
>
Pär LUSTIG
Har kopparflaska. Bekommit gehäng 1716. Fattas kappa, låsbetäckare förlorat. Krutmått med pung ej bekommit. Musqvet med kratz, värja, bajonett, bantlerrem och taska, kruthorn, smörjhorn, gehäng och sölja, hatt, [...]
>