< Tillbaka <
Info om rote

Vallby

Torp

Torpnummer

SR-00-0871

Rote

Vallby

Rotegård 1

Walby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Walby

Mantal 2

1

Socken

Kloster - Eskilstuna

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 863, år 1688 — 864, fr o m år 1710 — 871.

Rotens sammansättning år 1686:
Walby — Per Olson, 1 Mantal. Huvudrote.
Walby — Joen Jonson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Walby — Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Walby — Jan, 5/8 Mantal, står för 1 Mantal. Possessor: Kronan behållet 1/8 Mtl; Cappelansbost 1/2 Mtl.

Torpet ligger under E 3-bron.

Soldater vid detta torp