< Tillbaka <
Info om rote

Helgesta

Torp

Torpnummer

SR-00-0870

Rote

Helgesta

Rotegård 1

Helgesta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Skiftinge

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

L:A Almby, Jäder

Mantal 3

1/2

Socken

Kloster - Eskilstuna

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 866, år 1688 — 867, fr o m år 1710 — 870.

Rotens sammansättning år 1686:
Hellista — Olof Simonson, 1 Mantal. Huvudrote.
Sahl — Enkian, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Helgesta — Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Skiftinge — Olof, 1/2 Mantal.
L:a Almby, Jäder — Olof, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Roten anslagen som lön åt “Spel i nummer”: 1/1 1833 — 9/5 1840.

Roten anslagen till “Underofficers lön”: 1/1 1816 — 31/12 1832.

Soldater vid detta torp