< Tillbaka <
Info om rote

Hugelsta Huggtorp

Rotens nummer år 1686 — 876, år 1688 — 877, fr o m år 1710 — 868.

Rotens sammansättning år 1686:
Eneby — Erich Olofsson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Swijsta — Per Erichson, 1/2 Mantal.
Hugelsta — Lars Andersson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1688:
Hugelsta — 1 Mantal. Huvudrote.
Swijsta — 1/2 Mantal.
Eneby — 1/2 Mantal.

Roten sammansättning år 1728:
Hugelsta — Pehr, 1 Mantal. Huvudrote.
Eneby — Pehr, 3/16 Mantal, står för 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.
Eneby — Fältwäbel Bokberg, 1/2 Mantal. Possessor: Axel Axenstierna.

Torp

Torpnamn

Huggtorp

Torpnummer

SR-00-0868

Rote

Hugelsta

Rotegård 1

Hugelsta

Andel 1

1

Rotegård 2

Eneby

Andel 2

1/2

Rotegård 3

Eneby

Andel 3

1/2

Socken

Kloster - Eskilstuna

Kompani

Väster Rekarne kompani

Soldater vid detta torp