< Tillbaka <
Info om rote

Svista

Torp

Torpnummer

SR-00-0867

Rote

Svista

Rotegård 1

Swiesta

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Swiesta

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Löntorp

Mantal 3

1/2

Socken

Kloster - Eskilstuna

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 875, fr o m år 1710 — 867.

Rotens sammansättning år 1686:
Swijsta — Niels Andersson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Eneby — Erich Persson, 1/2 Mantal.
Löntorp — Per Larsson, 1/2 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Swiesta — Änkan, 1/4 Mantal, står för 1/2 Mantal.
Swiesta — Joen, 3/8 Mantal, står för 1/2 Mantal.
Löntorp — Hans, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Div notering: 1690 Katt.

Soldater vid detta torp

Anders Gustaf SVEDIN
Entledigad från korpralsbefattningen 19/10 1872. GM-79 beviljas avsked för sjuklighet (kronisk reumatism och plattfot). Utan underhåll. Tjänt utmärkt väl.
>
Anders LÖNGREN
>
Anders SWINBERG
Grå råck förkommen i slaget vid Helsingborg 28/2 1710.
>
August RYBERG
Dagsverkare vid Hugelsta.
>
Carl Eric RYBERG
>
Carl Fredric MOBACK
GM-97 avsked.
>
Eric SWISTRÖM
1789 sjuk.
>
Gustaf Lars SJÖGREN
GM-48 begär och får kalla sig Sjögren. Har hetat Roth. GM-55 begär och får avsked för sjuklighet. Tjänt utmärkt väl.
>
Gustaf ROTH
Var vid GN-39 kommenderad till Långholmen. Int.avsk. 29/4 1844. Enl en uppgift född i Fors sn (Husf.h.l. 1830-39).
>
Jacob SWIBERG
Bekommit gehäng 1716. 21/8 -18 karlen för liten, sättes till tråssdräng och i dess ställe insättes tråssdräng Lars Joensson.
>
Jacob SWIBERG
GM-33 Karlen sjuklig och svag. Begär och får avsked.
>
Joen KATT
Erhöll soldatnamnet 1690.
>
Lars HAMMARSTEDT
GM-26 Tjänt utmärkt väl. Bevistat alla fälttågen. Får avsked med underhåll. "Har 12:- Rdl/år i Gratial". "Snäll skräddare". Bodde en kort tid i Årdala. Far till 850 Skruf. Utflyttad till Svista ägor.
>
Lars LÖNGREN
Vacant
>
Lars SWIBÄRG
Var nyinskriven tråssdräng för 24:e Tältlaget. Musqvetrem och skospännen förkommit på Dalslandet 1718. Krutmått och pung ej bekommit. Död på hemmarschen från Norge vid gränsen.
>
Olof LÖNDBERG
>
Olof LÖNGREN
GM-40 god karl, gillas. 1741 kommenderad på Galéer-Esquadern. 1758 sjuk. Int.avsk. 29/6 1758.
>
Oluf SWIBERG
Varit kommenderad i Wissmar och sedermera blivit fången i Stralsund.
>