< Tillbaka <
Info om rote

Grönsta

Torp

Torpnummer

SR-00-0866

Rote

Grönsta

Rotegård 1

Grönsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Grönsta

Mantal 2

1

Socken

Kloster - Eskilstuna

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 855, år 1688 — 856, fr o m år 1710 — 866.

Rotens sammansättning år 1686:
Grönsta — Bengt Larsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Grönsta — Lars Olsson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Grönsta — Lars, 1 Mantal. Huvudrote.
Grönsta — Lars och Pehr, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållen.

Div notering: 1690 Grönblad.

Soldater vid detta torp