< Tillbaka <
Info om rote

Ånsöga

Torp

Torpnummer

SR-00-0865

Rote

Ånsöga

Rotegård 1

Ånsöga

Mantal 1

1

Rotegård 2

Grönsta

Mantal 2

1

Socken

Kloster - Eskilstuna

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 872, år 1688 — 872 (mycket få rotar som hade samma nr dessa båda år!), fr o m år 1710 — 865.

Rotens sammansättning år 1686:
Ånsiö — Lars Andersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Grönsta — Anders Olsson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Ånsöga — Joen, 1 Mantal. Huvudrote.
Grönsta — Anders, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp

Anders FÄLT
Inflyttad fr Husby "i barndomen". Utflyttad t Torshälla 1834.
>
Anders HÄGG
Inflyttad fr ST 868 1834. (Står infl fr Torshälla 1830!?)
>
Carl STENQVIST
>
Erik STENQVIST
Stupade vid Södra Stäket. Var jordbrukare. Klagade vid GM-18 över sin lega, som major Uggla skulle ha mottagit. Fått krut- och smörjhorn 1718. Krutmått och pung ej bekommit. Av ryssarna borttagit vid Stäket: Hat [...]
>
Gustaf GRÖN
GM-69 Begär och får avsked. Anmäles till underhåll på expektans. Tjänt väl.
>
Johan Albert GRÖN
Vicekorpral 21/6 1879. Underhåll 49:-/år vilket höjdes till 200:-/år fr o m 1919.
>
Johan ALMGREN
-17 sjuk hemma. 0-20 sjuk. Avförd som rymd 31/7 1822.
>
Jonas ONSBERG
G. 12:4½. GM-83 bestraffad med 11 par spö för stöld, kasseras och skall ersätta roten vad han undfått och det antingen med penningar eller arbete.
>
Karl Viktor BRUZELIUS
Vid 5.komp I 2 14/2 1893 - 14/4 1897. Vid avskedet antecknat "utan underhåll". Detta tillerkändes sedermera. Avsked för sjukdom ådragen under militärtjänstgöring. Tillerkänd underhåll med 61:-/år. Höjdes 1943 [...]
>
Lars STENQVIST
Fick sitt soldatnamn 1690.
>
Lars STENQVIST
1741 kommenderad på Galéer-Esquadern.
>
Måns STENQVIST
Gick ut med Rekryteringen till Riga 1708 och all mondering på Eskilstuna Slott.
>
Olof ÅNSTRÖM
Tapperhetsmedalj 1790 års fälttåg. Sårad i vänstra knät vid Keltis baracker. Kyrkvaktmästare. Bebodde Eklunda Bst 1826-30-39. Gratial. G. Korpral 21/12 1790. KM-09.
>
Pehr STENQWIST
>