< Tillbaka <
Info om rote

Qvinnersta

Torp

Torpnummer

SR-00-0864

Rote

Qvinnersta

Rotegård 1

Qwinnersta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Qwinnersta

Mantal 2

1

Socken

Kloster - Eskilstuna

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 862, år 1688 — 863, fr o m år 1710 — 864.

Rotens sammansättning år 1686:
Qwinnersta — Per Larsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Qwinnersta — Lars Olson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Qwinnersta — Olof, 1 Mantal. Huvudrote.
Qwinnersta — Änkan, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp

Anders STORM
I tjänst 1802.
>
Carl LINDBOM
GM-40 besiktigad av fältskären - gillad och approberad. 1741 kommenderad på Galéer-Esquadern. Sjuk i kvarteret. GM-60 står ännu och tills vidare. 1761 sjuklig, står till nästa mönstring. 1759 sjuk i Bergen. GM [...]
>
Eric QVINNERSTRÖM
Till Sveaborg 18/7 1789.
>
Erich STÅHLBOM
Erhöll soldatnamnet 1690.
>
Erick STÅLBOM
Har kopparflaska, fått krut- och smörjhorn 1718. 21/8 -18 klagar = 110. Bajonett, bantlers-taska och rem, låsbetäckare, kruthorn, smörjhorn, kratz, gehängsölja, handskar, 2 svarta halsdukar, skospännen förkommit [...]
>
Gustaf Otto VELIN
>
Joen STÅLBOM
GM-40 gammal och utur stånd att göra vidare tjänst. Begär och får avsked. I action vid Stäket 13/8 -19 musqvet med kratz, bajonett och musqvetrem förkommit.
>
Johan Eric SÖR
Ev född 3/8. Inflyttad fr Hyltinge 1827.
>
Lars QUINSTEDT / QVINNERSTEDT
Död i Norrby, Finland. Änkan omgift med Nils Brun, 1143 Ekeby, Jäder.
>
Lars STÅLBOM
Blev sjuk vid regementets utmarsch. GM-10 sjuk hemma i landet. Monderingen på Eskilstuna Slott.
>
Olof SÖR
GM-83 avsked. Underhåll på expektans. Tjänt väl. Underhåll 1885.
>
Pehr QVICK
Kommenderad till Göta Kanal 1817. GM-26 anmäles sjuklig. Ställes på 1 års förbättring.
>
Pehr SÖDERBERG
Corporal 28/6 1757. Ersatt med corp Söderberg från 851 efter begivande å ömse sidor. GM-83 gammal och bräcklig, varit med i affären vid Korpo ström där han förlorade hörseln genom smällen av ett kanonskott. [...]
>
Per QVINNERSTEDT
>