< Tillbaka <
Info om rote

Hagnesta

Torp

Torpnummer

SR-00-0863

Rote

Hagnesta

Rotegård 1

Hagnesta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hugelsta

Mantal 2

1

Socken

Kloster - Eskilstuna

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 877, år 1688 — 878, fr o m år 1710 — 863.

Rotens sammansättning år 1686:
Hagnesta — Måns, 1 Mantal. Huvudrote.
Hugelsta — Lars Larson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Hagnesta — Måns, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Assessor Hylters arvingar.
Hugelsta — Brita, 5/8 Mantal; står i roten för 1 Mantal. Possessor: Gustaf Köhler.

Soldater vid detta torp