< Tillbaka <
Info om rote

Djursta

Torp

Torpnummer

SR-00-0861

Rote

Djursta

Rotegård 1

Jursta

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Jursta

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Jursta

Mantal 3

1/2

Socken

Kloster - Eskilstuna

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 867, år 1688 — 868, fr o m år 1710 — 861.

Rotens sammansättning år 1686:
Jursta — Erich Matzon, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Jursta — Anders Jönsson, 1/2 Mantal.
Jursta — Anders Nilsson, 1/2 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Jursta — Rustmästaren Olof Warenberg, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Jursta — Rustmästaren Olof Warenberg, 1/2 Mantal.
Jursta — Rustmästaren Olof Warenberg, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

(1710 vid GM är roten antecknad vid namn “Tidesta”).

Div notering: Larsson 1690.

Soldater vid detta torp