< Tillbaka <
Info om rote

Ärsta Solbacken

Torp

Torpnamn

Solbacken

Torpnummer

SR-00-0860

Rote

Ärsta

Rotegård 1

Årsta/Ärsta (?)

Mantal 1

1

Rotegård 2

Årsta/Ärsta (?)

Mantal 2

1

Socken

Kloster - Eskilstuna

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 871, fr o m år 1710 — 860.

Rotens sammansättning år 1686:
Årsta/Ärsta (?) — Joen Ulfson, 1 Mantal. Huvudrote.
Årsta/Ärsta (?) — Lars Johansson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Årsta/Ärsta (?) — Erik, 1 Mantal. Huvudrote.
Årsta/Ärsta (?) — Befallningsman Sandvar, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Diverse noteringar: Herling 1690, Ärlig 1744, Elg 1802.

Soldater vid detta torp

A LINDBERG
Avsked utan underhåll.
>
August KRANS
Återtog namnet Lindberg. Utflyttad 1905.
>
Eric FROM
Inflyttad fr Gillberga 1827. Eventuellt född 16/5. OK! Finns anteckning om anställd 31/10!
>
Frans Johan (?) Oscar WAHL
Avförd ur regementets rullor för stöld.
>
Gabriel BOBÄCK
Tjänstgöring utan lega. Befordrad till sergeant vid kompaniet.
>
Johan CARLSTRÖM
GM-79 beviljas avsked för sjuklighet enl läkarbetyg utan underhåll. Tjänt utmärkt väl. (Dövhet i bägge öronen).
>
Johan ELG
G. GM-07 sjuk i Stralsund. Blesserad. Utbytes mot annan i hemorten.
>
Johan Magnus KLING
Int.avsk. 17/8 1855.
>
Johan RAPP
GM-23 anmäles som svag men kommer dock att kvarstå på förbättring. GM-26 Blesserad vid Säfvar Bruk. Får avsked med underhåll. Tjänt väl samt bevistat alla fälttåg. Utflyttad till Eckersta 1829.
>
Lars EHRLING
GM-97 Får avsked för bråck som han fått vid Keltis, blesserad och anmäles till underhåll. G.
>
Lars ÄRLING
Kan smida. Grå råck och handskar förmist på marschen till Helsingborg 1710. Fått ny flaska.
>
Olof ERLING
Har gårdsbruk, fått sig utbyta mot Per Ersson.
>
Oluf ERLING
Har kopparflaska. Fått krut- och smörjhorn 1718. 21/8 -18 klagar över sin lega, som Major Uggla skall hava emottaget. I actionen vid Stäket 13/8 1719 låsbetäckare bortkommit. Musqvettens bakskruv bräckt. Krutmått [...]
>
Pehr ERLING
GM-68 sjuklig och gammal, får avsked och anmäles till underhåll, sedan han sig väl förhållit vid Finska och Pommerska fälttågen.
>
Per ERLING
1728 gillas.
>
Segfredh GERLING
>