< Tillbaka <
Info om rote

Skensta Floraberg

Torp

Torpnamn

Floraberg

Torpnummer

SR-00-0859

Rote

Skensta

Rotegård 1

Skiensta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Skiensta

Mantal 2

1

Socken

Kloster - Eskilstuna

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 861, år 1688 — 862, fr o m år 1710 — 859.

Rotens sammansättning år 1686:
Skiensta — Erich Andersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Skiensta — Olof Andersson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Skiensta — Lars och ?, 1 Mantal. Huvudrote.
Skiensta — Lars, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Anslagen till uofflön 12/1 1821 — 26/10 1830.

Diverse notering: Skenström 1690.

Soldater vid detta torp

Anders FORSBERG
1759 sjuk i Bergen.
>
Anders Gustaf SKEN
Vicekorpral 27/1 1860. Entledigad från krpbef 3/7 1865. GM-79 Beviljas avsked för sjuklighet enl betyg. Anmäles till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Anders SKEN
Inflyttad fr Tumbo.
>
Anders SKIENSTRÖM
Avanc till corporal 4/12 1742. Fått krut- och smörjhorn 1718. I action musqveten söndergången. Bantlertaska och rem, luntbetäckare, kruthorn, smörjhorn förkommet vid Fredsrikshall -18.
>
Anders SKIENSTRÖM
Fått Kongl. Krigs Collegii avsked. Fått nyt flaska. Grå råck och handskar förmist i slaget vid Helsingborg 28/2 1710.
>
August Rickard SKEN
Avsked utan underhåll. Utflyttad till Västerås.
>
Carl Erik SJÖ
>
Eric FORSBERG
Vacant.
>
Lars Erik ROTH
>
Olof SCHENBERG
GM-63 sjuk och svag, får avsked. Vacant.
>
Olof SKENSTRÖM
G. GM-02 surbent - får avsked. Bodde på Måsta ägor 1819 - utfattig och skröplig.
>
Olof SKIEENSTRÖM
Erhöll soldatnamnet 1690.
>
Pehr Fredrik WALTER
Inflyttad fr Jäder 1829. Avförd ur rullorna för uppsåtligen orsakad oduglighet till krigstjänst. Utflyttad till Gultbrunn som dräng 1833. Till Måsta 1834. Åter till Glömsta 1835, där han var 1832-33.
>
Pehr SKEN
G.
>
Pehr SKEN
Inflyttad fr Torshälla. Enligt en uppgift född i Toresund. Gift. Anställd omkring 1810. GM-17 får avsked för lamhet. Utflyttad 1820. Drunknade i Stockholm 1825.
>
Pehr WAHLBOM
Född i Västergötland. Inflyttad troligen från Bie 1820! Har lungsot. Oduglig till krigstjänst. Avskedas!
>