< Tillbaka <
Info om rote

Gärtre

Torp

Torpnummer

SR-00-0858

Rote

Gärtre

Rotegård 1

Järtträ

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hettersta

Mantal 2

1

Socken

Kloster - Eskilstuna

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 857, fr o m år 1688 — 858.

Rotens sammansättning år 1686:
Järtträ — Lars Larsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Hettersta — Olof och Lars, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Järtträ — Rådman Olof Nordman, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Hettersta — Rådman Gråå, 1 Mantal. Possessor: Infanteriet.

Roten anslagen till Trumslagare 31/12 1862 — 1/1 1881.

Diverse noteringar: 1690 Vildkatt.

Soldater vid detta torp